– Jeg har alltid ment at det er viktig med barnehager for barns utvikling, og slik at kvinner kan kombinere barn og lønnet arbeid. Men nå har det blitt helt feil, sier psykolog Torild Skard.