– Begrepet «likestilling» gjør at vi ikke riktig skjønner hva vi driver med. Dersom kvinner skal få rettigheter som frigjør fra undertrykking, må vi heller skape et kvinnevennlig samfunn, sier feminist og arbeidslivsforsker Ebba Wergeland.