– Antallet konfirmanter er forbløffende stabilt. Men vi mister 1.000 i året på dåp. Kan en av årsakene til de høye konfirmasjonstallene være at vi her møter konkurranse fra Human Etisk forbund? spurte Kristin Gunleiksrud Raaum, leder for Kirkerådet.