Nyhet

– Dette er et alvorlig problem, særlig med tanke på hvor store følger det kan få for dem som utsettes for dette. Mobiltelefonen gjør det veldig lett å spre bilder. Dagens unge er derfor mye mer sårbare enn tidligere generasjoner, som også kunne begå feil eller bli utsatt for overgrep. Utfordringen nå er at det blir dokumentert og spredt, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i en e-post til Vårt Land.

I begynnelsen av mars stemte Stortinget ned et forslag fra Arbeiderpartiet om økt straff for såkalt hevnporno og spredning av krenkende bilder på nett og i sosiale medier.

Nå bekrefter Wara at regjeringen vil legge fram et nytt lovforslag som tar sikte på å bekjempe dette innen sommeren.

Hevnporno