Etter 22. juli-terroren forlangte politikerne og folket svar. Hvordan kunne dette skje? August 2012 leverte 22. juli-kommisjonen sin knusende utredning, som avslørte svikt på en rekke punkter.