25. mai skal Irland stemme over om de vil beholde den åttende tilleggsparagrafen i grunnloven som sterkt begrenser abort. Stemmer de nei, vil den bli opphevet og nasjonalforsamlingen overlatt til å lage lovene. Irland har Europas strengeste abortlov, det er lovlig kun i de tilfellene morens liv er i fare.