Det viser oppsummeringen av den brede, høringen om veivalg for Den norske kirkes fremtidige kirkeordning.