Nyhet

– Det er mange som ønsker seg et fellesskap i lokalsamfunnet sitt. Vi tenker da at man kan bygge videre på fellesskapet som allerede er i menigheter og kirkebygg, sier Joakim Skajaa, sivilarkitekt og leder for Oslo Arkitektforening.

Sammen med Frida Maureen Hultberg, også arkitekt, har han tatt til orde for å omgjøre nedleggingstruede kirker til grendehus.

Tas ut av bruk

I april ble det bestemt at ni kirker i Oslo skal nedlegges. Kirkene skal fortsatt være i Den norske kirkes eie, men leies ut til andre som ønsker å ta dem i bruk. Blant annet har Bredtvet kirke lenge vært på utlån til Den katolske kirke i en lignende ordning.