– Det er mange som ønsker seg et fellesskap i lokalsamfunnet sitt. Vi tenker da at man kan bygge videre på fellesskapet som allerede er i menigheter og kirkebygg, sier Joakim Skajaa, sivilarkitekt og leder for Oslo Arkitektforening.