Nyhet

– Vi er enige om at integrering er en av vårt tids største utfordringer, og hvis vi ikke lykkes på dette området, vil Norge ha store utfordringer i årene som kommer, sier Marte Gerhardsen, leder i Tankesmien Agenda.

Sammen med representanter for Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, har hun utformet ti nye bud for bedre integrering av innvandrere. Forslagene har ingen formell forankring i de fem partiene, men hver enkelt representant stiller seg bak dem. Med på arbeidet har de også hatt med seg fire forskere fra ulike institusjoner.

De ti budene omhandler blant annet bosetning, arbeidsliv, skole og forebygging av parallellsamfunn. Ett av budene, nummer 8, er viet trossamfunn.

KOMMENTAR: – Ikke tilfeldig at Agenda inviterer KrF og Venstre