– Mange har slått seg til ro med eit glansbilete av den kjende diktaren og teologen, meiner Kåre Hansen.