– Senterpartiets forslag er heilt vanvittig. Eg er sjokkert, seier­ Ingrid Rosendorf Joys, leiar i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Rådet er ein paraplyorganisasjon for 14 ulike trus- og livssynssamfunn, eller samanslutningar av desse.