På Kirkemøtets siste dag stemte et knapt flertall på 55 mot 51 ned forslaget om en valgordning bare med partilister. Dermed ble følgende løsning vedtatt: Menighetsrådene nedsetter en komité på tre personer som nominerer en fellesliste med kandidater til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet. I tillegg kan Åpen Folkekirke og andre grupperinger som ønsker å stille med egne lister, gjøre det. Men ordningen med nominasjonsliste som har vært der i lang tid, blir ikke fjernet.