Nyhet

På Kirkemøtets siste dag stemte et knapt flertall på 55 mot 51 ned forslaget om en valgordning bare med partilister. Dermed ble følgende løsning vedtatt: Menighetsrådene nedsetter en komité på tre personer som nominerer en fellesliste med kandidater til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet. I tillegg kan Åpen Folkekirke og andre grupperinger som ønsker å stille med egne lister, gjøre det. Men ordningen med nominasjonsliste som har vært der i lang tid, blir ikke fjernet.

Nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad synes det er fornuftig at Kirkemøtet ikke haster fram en valgordning som mer ligner partipolitikken.

– Denne ordningen tvinger ikke fram at man organiserer kirkepolitiske partier. Valget vil vise om det vil være mange som er interessert i å organisere lister. Hvis det skjer, kan det tale for at man kutter ut ordningen med nominasjonsliste, sier han.

LES OGSÅ: Kirkemøtet er delt i to når det gjelder fremtidig valg­ordning for kirkevalget.