– Vi må få på plass en valgordning som sikrer at valgresultatet også gjenspeiles i Kirkerådet, sier Gard Sandaker-Nielsen, leder for Åpen folkekirke (ÅF).