Kurt Hjemdal tok initiativet til at Normisjons Agder-region etablerer et trossamfunn. Det kan bli en realitet allerede om et par måneder.