– I dag er surrogati ulovlig i Norge. Vi mener også retten til å inngå surrogatiavtaler i utlandet må innskrenkes, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og medlem av Senterpartiets programkomité. Fredag legger denne komiteen fram utkastet til nytt partiprogram.