Det viser høringen som Den norske kirke nå har gjennomført. Rådgiver Andreas Henriksen Aarflot i Kirkerådets avdeling for kirkeordning opplyser at 52 prosent av menighetsrådene som har svart, anbefaler en ren valgordning som ny måte å utpeke biskoper.