I september samles kirkemøtet for Svenska kyrkan. Det er et bredt spekter av temaer som skal behandles viser en gjennomgang svenske Dagen har gjort av de 108 sakene som er sendt inn.