– Det klare utgangspunktet når noen har fått oppholdstillatelse med falsk identitet, er at det må vurderes utvisning. Men også i tilfeller hvor det ikke er mulig med utvisning på grunn av sikkerhetssituasjonen i hjemlandet, er det viktig med reaksjoner, sier statssekretær Jøran Kallmyr i en pressemelding.