– Mens Norge er et av mange vestlige land som ikke har anerkjent Palestina som selvstendig stat, er det i FN et stort flertall for dette. Det er viktig at Norge kommer etter og anerkjenner Palestina, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.