Det er usikkert kor mange av flyktningane som kjem til Noreg som slit med traume.