– Mitt inntrykk er at spørsmålet om å vie personer av samme kjønn ikke var avgjørende for Kirkerådets avgjørelse. Det er alltid ulike kirkepolitiske vurderinger som ligger til grunn for en bispetilsetting, og vi gjør en helhetsvurdering, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.