Tre menigheter i Den norske kirke har så langt satt foten ned for at homofile og lesbiske par skal få lov til å gifte seg i kirkene i de aktuelle soknene. I gårsdagens avis skrev vi at menighetsmøtet i Nærbø på Jæren med stort flertall vedtok at den nye liturgien ikke skal tas i bruk «for vigsel i våre kyrkjer.»