– På Nominasjonskomiteens lister er det mennesker som har erfaring med og vil arbeide for lokalkirkens beste, de er ikke forpliktet på et generelt program. De ønsker å være tillitspersoner, ikke folk som representerer lister, sier Erling Birkedal, som står øverst på Nominasjonskomiteens liste i Borg bispedømme, og som er medlem av den nasjonale styringsgruppa for nominasjonskomiteene.