Nyheter

Terje Søviknes (Frp) styrer over den sektoren i norsk industri som skaper noen av de største klimautfordringene i verden: olje- og gassnæringen.

Olje – og energiministeren tar gjerne oljebransjen i forsvar. Han har tidligere kalt Miljøpartiet De Grønnes (MDG) forslag om å avvikle olje- og gassnæringen innen 15 år for «en utopi» og «galskap».

– MDGs forslag ville få katastrofale konsekvenser for norsk arbeidsliv, verdiskaping og inntekter til staten. Rundt 200.000 norske arbeids­takere har jobb knyttet til næringen direkte eller indirekte. Samlet bidrar petroleumsindustrien med 68,7 prosent av de samlede skattene og avgiftene i Norge, skriver Søviknes i en e-post til Vårt Land.

LES OGSÅ: Klimabarrieren ligger i hjernen