– Miljøkrisen bidrar til å aktualisere synden. Miljøkrisen bekrefter at mennesket ikke bare har skyld i undertrykkelse av andre mennesker, men også for naturlige hendelser som miljøkatastrofer, sier doktorgradsstipendiat ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Asla Maria Bø Fuglestad.