Professoren i systematisk teologi ved MF er aktuell med boka Dåpen – en nådens kilde. Det er den første boka om dåp fra luthersk sammenheng etter at Kjell Olav Sannes ga ut ei boka med samme tema i 1978.