Norge skal i 2016 ta imot 3.120 kvoteflyktninger gjennom FN-systemet. I tillegg skal 750 hentes gjennom EUs relokaliseringsprogram.