Førsteamanuensis Erling Birkedal ved MF vitenskapelig høyskole har ledet arbeidet med en undersøkelse om fjortenåringers forhold til konfirmasjon. Kirkerådet har bestilt rapporten for å forbedre sin kommunikasjon med aldersgruppen – med tanke på rekruttering til kirkelig konfirmasjon. 309 elever i 8. klasse har deltatt i undersøkelsen, og 57 av dem er intervjuet. De har svart i forkant av valget om konfirmasjon.