Nyheter

– Mine foreldre flyktet fra krigen på Sri-Lanka. Oppdragelsen min bygger på at vi var heldige som unnslapp krigen og kom til et fredelig og velfungerende samfunn, sier Khamshajiny Gunaratnam, eller Kamzy, som hun også kalles.

Hun er varaordfører for Arbeiderpartiet i Oslo, og blir ikke overrasket over at statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at personer med innvandrerforeldre fra noen land tjener bedre enn etniske nordmenn.

Mens norskfødte med innvandrerforeldre i snitt har lavere inntekt enn dem uten, skiller de fra India og Sri Lanka seg positivt ut. De tjener mer enn folk flest. Unge med foreldre fra Polen og Vietnam ligger også over snittet.

Les også: I USA har afrikanske migranter mer utdanning enn amerikanere flest