Nyheter

Harald Ibenholt hos Riksantikvaren synes Jon Bojer Godals forslag om å bygge opp kompetansemiljøer for verneverdige kirkebygg i hvert bispedømme er interessant, men mener at det vil kreve mer enn hva som er mulig på kort tid. Han vil først lete etter måter å forbedre anbudsprosessene på verneverdige kirker.

– Tingvoll-saken viser at regelverket for offentlig anskaffelse er krevende å bruke, og hvordan man vekter kompetanse og pris kan få store konsekvenser. Når man får en slik hendelse, må myndighetene og eierne gjøre tiltak for at det ikke skjer igjen, sier Ibenholt, seksjonssjef hos Riksantikvaren.

Da belegget på nordveggen på Tingvoll kirke viste seg vanskelig å få bort, brukte selskapet Kulturminnecompagniet vinkelsliper og betongslipere, og ble i Nordmøre tingrett i fjor dømt for å ha gjort uopprettelig skade på kirken fra 1100-tallet. Kirkeverge i Tingvoll, Marit Linberg, har uttalt at det kirkelige fellesrådet ønsket å velge en annen aktør, men så seg bundet av anbudsreglene til å velge Kulturminnecompagniet som tilbød en langt lavere pris enn andre aktører.

LES MER: Mener anbudsmareritt kan unngås