Harald Ibenholt hos Riksantikvaren synes Jon Bojer Godals forslag om å bygge opp kompetansemiljøer for verneverdige kirkebygg i hvert bispedømme er interessant, men mener at det vil kreve mer enn hva som er mulig på kort tid. Han vil først lete etter måter å forbedre anbudsprosessene på verneverdige kirker.