Vårt Land forteller nå at bistand og etisk handel aldri har hatt større oppslutning i EU.