– Vi har en plikt til å sørge for at alle barn får skolegang. Både av ren omsorg, av humanitære grunner og av hensyn til den globale sikkerheten, må vi sørge for å oppnå dette, sier Gordon Brown til Vårt Land.