Nyhet

- Vi har mye å snakke om - vi er tross alt fettere, sier forstander i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn til Vårt Land. Han sikter til slektskapet mellom jødedom og islam.

Tirsdag presenterte Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) hovedfunnene fra den ferske rapporten Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Undersøkelsen er en oppfølger til rapporten fra 2012 om antisemittisme i Norge.

Rapporten er det første forsøket på å måle norske muslimers holdninger til jøder. Resultatet viser at norske muslimer i større grad støtter negative påstander om jøder enn den øvrige befolkningen.

Litt over 40 prosent av muslimene i undersøkelsen mener at «Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi». Bare ni prosent avviser påstanden.