– Politikere og samfunnet har et stort ansvar for hvordan vi snakker om ulike folkegrupper, særlig minoriteter. Når negative fordommer mot muslimer er såpass utbredt i Norge, og mediesaker om muslimer og islam har eksplodert de siste årene, er det grunn til å være ekstra bevisst på hvordan muslimer omtales som gruppe, sier Linda Noor i Minotenk.