– Jeg har tillit til ledelsen i Bergen. De er selvsagt ikke feilfrie. Men jeg opplever at medarbeidere og ledelse vil hverandre vel i organisasjonen. Oppfølgingen er generelt god, og du kan ta direkte kontakt med ledelsen når du ønsker det. De strekker seg langt for å hjelpe.