Nyheter

– Siktemålet med au pair-­ordninga er kulturutveksling. Dette står heilt tydeleg både i ­regelverket, i e-læringskurset som er obligatorisk for verts­familiar og i kontrakten som blir signert. Misbruk av ­ordninga og utnytting av arbeidskraft er ­difor inga misforståing, seier Anne Nogva, leiar for Caritas au pair senter.

Caritas er Den katolske ­kyrkjas internasjonale hjelpe­organisasjon.

Utveksling

Ordninga med au pair er omstridd. Formålet er at unge menneske frå framande land skal få kome til Norge, få bu saman med ein ­vertsfamilie, ­arbeide ei avgrensa mengde ­timar per veke og få ta del i ­familielivet.