– Siktemålet med au pair-­ordninga er kulturutveksling. Dette står heilt tydeleg både i ­regelverket, i e-læringskurset som er obligatorisk for verts­familiar og i kontrakten som blir signert. Misbruk av ­ordninga og utnytting av arbeidskraft er ­difor inga misforståing, seier Anne Nogva, leiar for Caritas au pair senter.