Nyheter

Alkohol. Bioteknologi. Naturvern. Integrering. På slike og flere av feltene kan en regjeringsplattform ende med begrensede formuleringer for ikke å splitte partene. Strevsomme runder, der partier kolliderer på ikke-materielle områder, kan havne på vent til saker må fremmes for Stortinget.