– Det er en styrke for oss at vi kan søke støtte hos KrF for våre saker. Vi kan ta med oss støtten inn i vår stortingsgruppe og bruke det til å fremme våre saker internt. Nå er det heldigvis slik at mange er verdikonservative i vår gruppe, men det er også noen med et mer liberalistisk syn, sier stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (H).