– Dette er veldig store forskjeller, sier Tore Witsø Rafoss ved Kifo.