«Norske verdier er under press» har vært en gjennomgangstone i årets stortingsvalgkamp.