Ryktet spredte seg raskt i Russland: «Grensen til Norge er åpen.»