18 veker ut i svangerskapet kom beskjeden: Fosteret har ein hjartefeil.