Vårt Land fortalde nyleg om ein arvestrid mellom ein kyrkjelyd og ein slektning av testator. Striden står om tolking av testamentet.