Nyheter

– Vi ønsker ikke å fremstå som eksklusive, men det å mure seg inne på denne måten gjør at det ikke er hyggelig å gå forbi synagogen, sier forstander i Det mosaiske trossamfunn (DMT), Ervin Kohn.