– Det er helt åpenbart at statsstøtten til Human Rights Service må skrotes. Når man lager en handlingsplan for å bekjempe muslimhat kan man ikke samtidig støtte en organisasjon som nører opp under det samme hatet.