Sp vil bevilge like mye penger til kvoteflyktninger som regjeringen, men ta imot tusen færre. I tillegg bevilger partiet 240 millioner ekstra direkte til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Det synes Venstres Guri Melby er en merkelig prioritering.