Dette viser den store Medborgerundersøkelsen i regi av Universitet i Bergen og Rokkansenteret. Tallene er klare: De som stemte KrF eller Venstre i 2013, har beveget seg bort fra Frp. 85 prosent av Venstres og 72 prosent av KrFs velgere, oppgir at de misliker partiet, mot henholdsvis 78 og 64 prosent i 2013.