KrF er overrasket – og det er også mange i Venstres egne rekker: For i andreutkastet til nytt partiprogram går partiet inn for å «utrede muligheter for å tillate eutanasi» – altså aktiv dødshjelp.