Etter et tre timers langt gruppemøte i Venstre, rustet partiet seg til nye forhandlinger med egen skisse. De justerte innspillene som partileder Trine Skei Grande nå utstyres med, ble omtalt av Abid Q. Raja som «en godtepose».

Men i virkeligheten står Venstre steilt på kravet om nei til økt biltrafikk inn i de store byene og det såkalte nullvekstmålet. Begge krav som hele tiden har skapt grøften mellom Venstre og Frp.

– Du kaller Venstres nye innspill «en godtepose», men Trine Skei Grande utstyres må med noe som også kan gi en mer tilspisset situasjon, Raja?

– Hovedmålet er å få ned utslippene. Vi kan ikke være med på å øke bilbruken inn til byene. Vi er konstruktive og vil finne løsninger. Å få ned bilbruken samtidig som vi får ned utslippene – det er mulig. Den balansen har vi funnet i utspillet vårt, sier Raja.

LES MER: Ropstad hasteinnkalt til Oslo – avbryter valgkamp på Sørlandet

Regjeringskrise på dagsorden

– Ble regjeringskrise diskutert i Venstres møte?

– Vi diskuterte mange ting på tre timer. Og jeg vil ikke gå på detaljene i det. Men det er mulig å treffe den balansen med å få ned bilbruken og få ned bompengene. Den balansen traff ikke Siv Jensen med sitt opplegg, svarer Raja.

– Men blir ikke situasjonen nå enda vanskeligere for Erna Solberg å løse?

– På søndag uttrykte Venstre et nei til skissen som forelå. Nå har vi laget en god skisse, som gir et forhandlingsgrunnlag. Nå har vi noe å forhandle om og Siv Jensen kan komme seg til det forhandlingsbordet.

Avviser

Det gikk ikke lang tid før Frp-leder Siv Jensen avviste invitten fra Raja og Venstre. Hun ga en kontant melding, ifølge NTB:

– Vi anser oss fortsatt ferdige med bompengeforhandlingene

Dermed er konflikten fortsatt spiss på toppnivå i regjeringen – og bompengestriden fortsetter. Jensen gjentok overfor pressen det hun flere ganger har sagt – selv om Venstre snakker om en ny skisse fra dem selv:

– Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting på bordet, og vi er ferdige med å forhandle.

LES MER: Bomkrisen skaper uro i KrF-grasrota om veivalget: – Skadelig for partiet

Samstemt Venstre

Ulike Venstre-profiler ga etter møtet uttrykk for at det var et samlet parti som sto bak det nye fremstøtet, selv om møtet varte i over tre timer.

– Vi har aldri vært så samstemte i stortingsgruppa som nå, sier stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad.

Forsøkte å unngå presseoppbud

Men presset på Venstre var på forhånd så stort at partiet forsøkte å avvikle møtet sitt på «hemmelig sted» i et konferansesenter eid av Thon-gruppen.

Partitoppene Trine Skei Grande og Ola Elvestuen unngikk presseoppbudet, som etter hvert samlet seg ved inngangen, og forlot bygget en bakvei.

Parlamentarisk leder Terje Breivik og gruppenestleder Raja hevdet etterpå at møtet primært hadde handlet om å bli orientert om den skissen som har vært omtalt i pressen.

Breivik: «Stor tro på at vi skal bli enige»

Dernest var oppdraget å finne en posisjon Venstre kunne møte de andre tre partiene med:

– Venstre har til nå aldri godtatt noen skisse. Nå har vi konstruktive tilbakemeldinger fra Venstre som sikrer renere luft i byene og et godt kollektivtilbud, var meldingen.

– Jeg kan forsikre alle om at det Venstre spiller tilbake er bra for klimaet, samtidig som det er konstruktivt. Jeg har stor tro på at vi skal bli enige, poengterte Breivik.

I tidsklemme

Han unngikk å svare på pressespørsmål scenarioet er regjeringskrise. Men hos de tre andre partiene i regjeringen er utålmodigheten stor. For bompengekrisen overskygger all annen omtale i valgkampen.

– Er det også alvor i Venstre om dette og et ønske om å få en ende på denne situasjonen fort?

– Vi skal i alle fall gjøre det vi kan for ikke å bruke lengre tid enn nødvendig. Derfor har dette møtet vært et godt møte, sier Breivik til Vårt Land.