Det foreløpige resultatet for årets kirkevalg er nå klart. Opptellingen så langt viser at Bønnelista får mandat i alle ni bispedømmer der de stilte liste. Åpen folkekirke beholder flertallet av lekmedlemmer i seks bispedømmer, mens Nominasjonskomiteens liste over lekmedlemmer får flertall i ett; Sør-Hålogaland.